history-classics.de

US NAVY / United States Navy Schlachtschiff Pennsylvania-Klasse / Battleship Pennsylvania-Class – USS Pennsylvania BB-38

    Zurück